Kaymak...

Krema,
Fransızca: creme.
İngiilize: cream.
Kaymak,
(Gaymak, Gaymah),
Kaymak (süt vb. kaymağı).
Sütün veya yoğurdun yüzünde zar durumunda ince bir tabaka biçiminde toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman, krema.
Sütü yayvan kaplar içinde ve hafif ateşte tutarak elde edilen koyu, yağlı öz.

Kaymak sözcüğünün diğer anlamları:
Yağmur ve selden sonra toprağın üzerinde kalan özlü tabaka.
Bir şeyin en iyi ve seçkin bölümü.
Düz, ıslak, donmuş veya kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirmek
Kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirmek.
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakasının gevşemesi sonucu üst tabaka oynamak.
Görüş, düşünce veya tutumunu değiştirmek.
Argoda, cinsel ilişkide bulunmak.
İğfal etmek, ırzına geçmek.
Geri dönmek, avdet etmek.
Ayrılmak, uzaklaşmak.
İstif etmek, bir şeyi üst üste yığmak, yakmak.
Sobaya ya da ocağa odun sıralamak.
İstif etmek, yığmak.
Üst üste yığmak, istif etmek.
Deve gebe kalmak, döl tutmak.
Ağzına kadar doldurmak, yığmak (kabı, odayı).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ