Güneş Sistemi içinde beşinci büyük doğal uydu...

Ay,

Luna,
Kamer,
Mah, Meh.
Selene, Cynthia.
Rusça: luna
İngilizce: moon, 
Fransızca: lune, mois, 
Almanca: mond, monat.

Güneş Sistemi içinde beşinci büyük doğal uydu.
Dünya' nın uydusu olan gök cismi; kamer.
Yer' in uydusu olan gökcismi.
Yeryuvarlağının uydusu, ona en yakın gökcismi.
Ay, Dünya yörüngesinde döndüğü hızla kendi çevresinde de döner ve Dünya'dan her zaman Ay'ın aynı yüzü görünür.

Ay sözcüğünün halk arasında başka anlamları:
Ay.
Zaman,
Senenin aylık müddeti.
Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre.
Art arda gelen iki yeniay arasında geçen 29,5 günlük süre. 
Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz.
Yılın on iki bölümünden her biri; mah, meh.
Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre.
Tembel hayvan da denilen ve hep ağaçların üstünde asılı olarak yaşayan memeli hayvan.
Dişsizler takımından memeli bir hayvan.
Donun iki paçası arasında kalan kısmı.

Ay, büyüklük ve kütle bakımından Güneş Sistemi'nin beşinci en büyük doğal uydusudur. Merkür' den daha küçük ve Güneş Sistemi' nin en büyük cüce gezegeni olan Plüton' dan daha büyüktür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ