Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken evrakı mühürlemekle yükümlü görevli...

Mühürdar,
İngilizce: sealer,
Fransızca: scellant.
Mühürdar sözcüğü; farsça, muhr kelimesinden türetilmiştir.
Özel kalem müdürü.
Özel katip,
Bir zatın mührünü taşıyan ve gerektiğinde kullanan kimse, özel katip.
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kağıtları mühürlemekle yükümlü görevli.
Osmanlı döneminde, vezir, vali gibi bir devlet büyüğünün mührünü taşımak 
ve o makamla ilgili evrakı mühürlemekle görevli memur, maiyet memuru.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ