Bir tarafa yatırma, eğme...

İmale,
Arapça: imale.
Eski dilde, Osmanlı döneminde; imale,
Arapça, eğilmek, sapmak anlamındaki meyl kemesinden türetilmiştir.
Bir tarafa yatırma, eğme.
Bir tarafa meylettirmek, bir tarafa eğmek.
Bir tarafa doğru eğme, çevirme, meylettirme, eğilme, çevrilme.
Eğme, meyl ettirme,
Uzatım.

Meylettirme, uzun okuma.
Divan edebiyatında, kısa heceyi uzun okuma.
Aruzla yazılmış şiirlerde kısa heceyi ölçü gereği uzun okuma.
Heceyi vezine uydurmak için uzun okuma.
Bir heceyi vezne uydurmak için uzatarak okumak.
Kısa okunması gereken heceyi ölçüye uydurmak için uzun okuma.
Aruzda vezne uydurmak için kısa bir heceyi uzun hece sayılacak kadar uzun okuma veya sessiz harf ile biten kapalı heceyi bir kapalı ve bir açık hece gibi okuma. 
Karşıtı: Zihaf.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ