Akla ve gerçeğe aykırı...

Abes,
Arapça: abes.
İngilizcce: nugatory, absurd, unreasonable.
Fransızca: absurde,
Akla ve gerçeğe aykırı.
Gereksiz, yersiz, boş olan.
Gereksiz bir biçimde.
Gerçeğe, sağduyuya, akla aykırı.
Gereksiz, saçma sapan, saçma.
Boş, manasız, faydasız, hikmetsiz.
Gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş olan.
Boş, yararsız, saçma.
Lüzumsuz, yersiz, boş.

Abes sözcüğünün başka anlamları:
Denizli yöresinde, abla, büyük kız kardeş anlamında kullanılmaktadır.
Davarın kuyruğunda kuruyup kalan bok, bevl ve ters.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ