Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık...

Bere.
Fransızca: beret
Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık.

Sipersiz başlıklar:
Kep,
Fes,
Kavuk, Külah,
Takke.

Bere sözcüğünün halk arasında başka anlamları:
Yara izi.
Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük; bertik.
Herhangi bir şeyde görülen ezik, çizik.
Davar sağılan yer, ağıl.
Koyunların sıra halinde sağılması.
Bebek, çocuk (erkek).
Tarlalar arasından akan ince su.
Suyun aktığı yer, su yatağı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ