Yöntem...

Prosedür,
Fransızca: procedure, methode.
İngilizce: method, procedure.
Almanca: methode,
Yunanca: methodos,
Latince: methodus.
İşlem.
Politika,
Yöntem.

Usul; prosedür; yol yordam;
Bir amaca ulaşmak için tutulan kurallar bütünü.
Bir şey yaparken tutulan, bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol.
Belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen dizgesel yol.
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, prosedür, politika
Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, sistem.
Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da öğretmek gibi amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak seçilen ve izlenen düzenli yol.
Yeni gerçekleri bulmak, bilinen gerçekleri yorumlamak ve açıklamak için tutulan mantıklı düşünme yolu.
Bir ereğe erişmek için izlenen, tutulan yol.
Bilimlerde belli bir sonuca erişmek üzere bir plana göre gidilen yol.
Bilimsel ya da eğitsel olarak varılmak istenen amaca ulaşılmasını sağlayan, önceden belirlenmiş, gözlem, sorgulama, kaynaklara başvurma gibi izlenecek yollar, çalışma yolu.

Yöntem sözcüğünün diğer anlamları:
Metodoloji.
Yüz, alnaç.
Uygun
Yakın, kolay.
Yersiz, anlamsız.
Yetenek.
Usul,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ