Yaptığı bir kusurdan dolayı birisine söylenen kırıcı söz...

Azar,
(Azur),
Azarlama,
İncitme.
Paylama,
Tekdir,
Tazib.
Çıkışma,
Papara.
İngilizce: scolding, rebuke.
Fransızca: gronder.
Farsça: azar.
Farsça, incitmek anlamındaki azur kelimesinden türetilmiştir.

Birine kusurundan dolayı söylenen sert söz ya da sözler.
Hata ve kusurunu söyleyerek çıkışmak, paylamak, tekdir etmek, tevbih etmek.Yaptığı bir kusurdan dolayı birisine söylenen kırıcı söz.
Çıkışma, paylama, tekdir.
Kötü sözle incitme.
Zulüm.
Ukubet.

Azar sözcüğünün başka anlamları:
Dert, sıkıntı.
Kırılma.
Mart ayı.
İbrani ve Süryani kavimlerinin kullandığı takvimde mart ayı.
Hastalık, nahoşluk.
Eziyet, azap.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ