Yalnızlık korkusu...

Eremofobi,
İngilizce: eremophobia.
Monofobi, 
İsolofobi,
Autofobi,
Yalnızlık korkusu.
Yalnız kalmaktan korkma.
Yalnız kalma fobisi.
Yalnızlık sebebiyle duyulan marazi korku, eremofobi.
Yalnız kalmaktan anormal derecede korkma durumu.
Yalnızlıktan veya tek başına kalmaktan aşırı korkma.

Yalnızlık:
Yalnız olma durumu, kimsesizlik
Kimse bulunmama durumu, ıssızlık, tenhalık.
Bir nesnenin bağlı olduğu coşkudan kopup ayrılması. 

Otofobi (Autofobi):
Yalnız kalma korkusu. 
Aynı zamanda monofobi, isolofobi, veya eremofobi olarak adlandırılan, yalnız kalma fobisidir.
Otofobi veya yalnız kalma korkusu, kişinin yalnız kalma düşüncesi ve tecrübesi ile birlikte aşırı derecede endişeli hissetmesi ve bir anksiyete bozukluğudur. 

Monofobi: 
Yalnız kalmaktan sağlıklı olmayan düzeyde korkan. Yalnız kalmaktan ve yalnız hissetmekten ileri derecede korkmak, bunu bir takıntı haline getirmek psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor.

Niktofobi:
Karanlık korkusu. Karanlığa karşı gelişen özgül bir fobidir. Karanlıkta veya gece saatlerinde aşırı kaygı ve korku belirtilerine sahiptir. Genelde kadınlar veya gece saatlerinde kötü bir şey yaşamış çocuklarda karanlık korkusu oluşur.

Eremofil:
Yalnız kalmaktan hoşnut olan, mutluluk duyan.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ