Ürünün üçte birine karşılık, toprağını kiraya vermek...

Üçlemek,
Ürünün üçte birine karşılık, toprağını kiraya vermek.
Ürün kirası:
Kiraya verenin, ürün veren bir şeyi ya da hakkı kullanmak ve semerelerinden yararlanmak üzere kiracıya devretmeyi veya ürünlerin toplanması (devşirilmesi) için kiracıya bırakmayı, buna karşılık da kiracının belirli ya da belirlenebilir olan kira bedelini ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir. 

Üçlemek sözcüğünün başka anlamları:
İçki içmek.
Üçe çıkarmak.
Tarlayı üç kez sürmek.
Bentleri üçer dizeli olan türkü.
Bir işi, bir eylemi birbiri ardınca üç kez yapmak.
Üçtaş oyununda, taşları aynı çizgi üstündeki köşelere koyup, oyunu kazanmak.

Bir şeyin sayısını üçe çıkarmak, bir işi üç defa yapmak.
Üçe bükülmüş, üç kat.
Katoliklerde, Tanrı, İsa ve Meryem'in aynı kişi olmaları inancı, teslis.
Bir yazarın, konu ve fikri yapı olarak birbirini izleyen üç eseri, triloji.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ