Tam olgunlaşmamış ekin...

Alacatek,
Tam olgunlaşmamış ekin.
İyice olgunlaşmamış ekin.
İyice olmıyan ekin.
Henüz başak çıkarmış taze ekin.

Çıvit: Yeşil olan, olgunlaşmamış ekin.
Firik: Olgunlaşmamış meyve.
Evinsiz: Özü olmayan; Dolgun olmayan; İçi boş.
Başak: Buğday veya mısır gibi tahıl bitkilerinin sapının tane taşıyan uç kısmına verilen isim.
Ekin : Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum; Kültür, hars.
Göğ ekin: Henüz olgunlaşmamış, yetmemiş, taze ekin.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ