Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan silahlı halk gücü...

Milis,
Fransızca: milice,
Latince: milice,
Sivil ordu.
Halktan askere katılan kişiler.
Orduya yardımcı olan halk kuvveti
Orduya yardımcı halk kuvveti.
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan silahlı halk gücü.
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü.
Savaş sırasında orduyu desteklemek için sivil halktan toplanan yarı askeri kuvvet.
Bazı rejim veya ülkelerde devletin resmî güvenlik kuvvetlerine destek olarak faaliyette bulunan sivillerden seçilmiş yardımcı güvenlik kuvveti.
Bazı ülkelerde yardımcı güvenlik gücü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ