Eski Mısır dininde evreni ve her şeyi yaratan tanrı...

Ptah,
Mısır'ın en büyük tanrısı olarak bilinir.
Eski Mısır dininde evreni ve her şeyi yaratan tanrı.
Ptah, kraliyeti gözeten ve koruyan tanrı olarak, firavunlann ihtimam gösterdikleri bir tanrıdır.
Ptah, Antik Mısır' da evreni ve diğer her şeyi yarattığına inanılan tanrıdır. Ptah, en başlarda Mısır' ın başkenti olan Memphis' in yerel tanrısıyken, şehrin öneminin artmasıyla kültü tüm Mısır' a yayılmıştır. Ptah' ın tapınağı; insanlarla Tanrılar arasında aracı olduğuna inanılan Apis' in kutsal ahırıdır. Ptah, eşi Sekhmet ve oğlu Nefertium ile Memphis üçlüsü olarak bilinir. Ptah, elleri dışında tüm bedeni sıkıca sarılmış, elinde bir asa taşıyan, kafası kazınmış bir insan olarak tasvir edilir.

Ptah, kraliyeti gözeten ve koruyan tanrı olarak firavunların özen gösterdikleri bir tanrıydı. Amon Karnak tapınağında tanrı Ptah'ın bir şapeli bulunmaktaydı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ