Elçilik...

Sefaret,
Arapça: sefir.
Fransızca: ambassade.
İngilizce: embassy.
Sefirlik,
Elçilik,
Vifadet,
Risalet,
Elçi olma durumu.
Elçinin yaptığı iş; sefirlik, sefaret.
Elçinin görevini yaptığı bina; sefaret, sefarethane.

Elçinin görevini yaptığı yapı, sefaret, sefarethane.
Elçinin görevi veya makamı, sefirlik, sefaret.
Sefarethane.
Elçilik, büyükelçilik. 

Elçilik uzmanı:
Ataşe,
Elçiliğin belli bir kolunda görevli uzman, ataşe.
Elçinin görevi ve makamı, sefirlik, sefaret.
Bir yabancı ülkede, kendi devletlerini temsil eden elçi ve yanındaki görevlilerin çalıştıkları ve devletlerini temsil ettikleri bina, sefarethane.

Elçilik:
Kızla erkeğin arasını yapma işi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ