Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret...

Simge,
Sembol,
İngilizce: symbol,
Fransızca: symbole,
Almanca: Symbol,
Rusça: simvol,
Yunanca: symbolon,
Latince: symbolus, symbolum.
Timsal,
Remiz (Remz),
Rumuz,
İşaret,
Alem,
İcon,
Soyut bir kavramı somutlaştıran biçim.
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret; alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.
Bir kavramın uzlaşımsal ya da üzerinde uzlaşıma varılmış gösterimi.
Bireylerin, düşün, duyu, istek, buyruk ve eylemleriyle, çevrelerinde gördüklerini anlatmak için kullandıkları kimi çizgi, biçim, resim, ses, doğal ve yapay nesne, insan, hayvan, bitki ya da bunlara ilişkin ürün ve organlardan oluşan geleneksel düzen.
Bir imge ya da düşünü olarak dış gerçekleri yansıtan anlıksal bir görüntü.
Soyut bir kavramı, örneğin bir ülküyü, amacı ya da düşünceyi gösteren ve anlamı herkesçe bilinen biçim, harf, bitki vb. im.
Ruh çözümlemesinde bilinçsiz bir düşünceyi, duygu ya da isteği belirten herhangi bir im.
Çoklukları, işlemleri ya da bağıntıları göstermeye yarayan im ya da imce.
Bir öğe, özdek, nesne, nitelik, bağıntı vb.gösteren harf, biçim, im.
Bir görüşme çizinliğinde yazılı soruları konuşma diline dönüştürmek, soruları anlamına uygun olarak dile getirme konusunda görüşmeciye kılavuzluk etmek üzere duraklama, vurgulama gibi durumları gösteren belirteç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ