Boş, içinde kimse bulunmayan...

Tekin,
Boş, içinde kimse bulunmayan.
İçinde kimse bulunmayan, boş, ıssız (yer).
Boş ve önemsiz yer.

Tekin sözcüğünün yörelerimize göre halk dilinde başka anlamları:
Güvenilir (kişi, yer)
İçinde doğaüstü varlıklar bulunmadığı için uğurlu sayılan (kimse veya yer) inanılan (yer).
Cin, peri vb. tabiat üstü güçlerle ilişkisi olmadığı için uğurlu sayılan yer veya kimse.
Eski Türklerde bir babanın taşınmaz mallarının mirasçısı olan en küçük oğlu.
Beyhude, abes, boş.
Şehzade, prens.
Dolu ve Önemli yer.
Uyanık, tetikte.
İşten çıkarılmış (kimse).
Giz, saklı, esrarlı.
Alt, taht.
Uğurlu.
Uslu.

Tigin:
Eski Türklerde prens, hakan oğullarına verilen ad.
Eski Türklerde bir babanın taşınmaz mallarının mirasçısı olan en küçük oğlu.

Tekin değil: 
Olağanüstü nitelikleri olduğu için sakınılması gereken kimseler veya şeyler için söylenir.
Tekin olmayan, uğursuz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ