Borç ödemede güvenilir olma durumu; kredi...

İtibar,
Arapça: itibar,
Arapça, abr, ubur sözcüklerinden türetilmiştir.
İngilizce: reputation
Fransızca: reputation.
Saygınlık.
Saymaca.
Borç ödemede güvenilir olma durumu; kredi.
Saygı göstermek, saymak, değer vermek.
Göz önünde bulundurmak, dikkate almak.
Kredi açılması için bir yere yazılan mektup.
Saygı görme, değerli bulunma, güvenilir olma.
Borç ödemede güvenilir olma durumu.
Saygı görme, saygı gösterme, değer verme, kendine değer verilme.
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij.
Önem verme, önem verilme, dikkate alma, dikkate alınma.
Hatırı sayılır olma durumu, şeref, haysiyet.
Ticari hayatta güvenilir olma durumu, güven kazanmış olma.
Bir şeyin gerçek olmayan, öyle farzedilen değeri.
İbret alma.

İtibar etmek: 
Değerlendirmek, dikkate almak. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ