Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir tür şekerli öz su ...

Çis,
Kudret helvası.
Terencübin,
Terencebin.
Arapça: terencubіn.
Farsça: terengubіn.
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir tür şekerli öz su.
Bazı bitkilerden sızan şekerli öz suyunun kurutulmasıyle elde edilen ve müshil olarak da kullanılan tatlı macun, kudret helvası.
Kimi bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli özsu.
Çis, hekimlikte müshil olarak kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ