AET’nin AB olması yolundaki son adım olan ekonomik ve parasal birliği antlaşma...

Maastricht,
Maastricht Antlaşması (Maastricht Treaty);
7 Şubat 1992 yılında imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu' nu, Avrupa Birliği' ne çeviren, birliğe tüzel kişilik kazandıran, üye devletlerin fertlerine AB vatandaşlığı hüviyeti sağlayan ve ortak para birimi Euro' yu meydana getiren temel kurucu antlaşmaların en önemlisi olarak biliniyor.

AB’ nin hukuksal yapı düzenlenmesi:
1- Ekonomik ve Parasal Birlik.
2- Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası (ODGP):
   Ekonomik ve Parasal Birlik
   Savunma:
   Avrupa Vatandaşlığı:
   Konsey’de Çoğunluk Oylamasının Genişletilmesi:
   Avrupa Parlamentosu:
   Ekonomik ve Sosyal Uyum:
3- Adalet ve İçişlerinde İşbirliği.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ