Yer kabuğunun oluşumu bakımından ele alınan herhangi bir parçası...

Yerey,
Arazi.
Erazi.
Arapça: arazi.
Fransızca: terrain.
Yeryüzü parçası; yerey, toprak.
Yer.
Arz,
Yerler, topraklar; yer, toprak.
Ekilen veya ekilebilecek olan topraklar.
Oturulan yerler dışında kalan iskan edilmemiş açık topraklar.
Yer kabuğunun oluşumu bakımından ele alınan herhangi bir parçası.
Yerler, topraklar, tarlalar.
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak.

Arazi sözcüğünün başka anlamları:
Esasta bulunmayan, sonradan meydana gelen, giderilmesi mümkün olan (nitelik).
Araza ait ve mensub. 
Araza dair ve ilgili.
Sonradan kazanılan.
Sonradan ortaya çıkan, dolayısıyla.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ