Uygar biçimde...

Medeni,
(Madani),
Uygar.
Çağdaş.
Görgülü.
Medineli. 
Şehirli.
Uygar biçimde.
Arapça: medeni,
Arapça şehir anlamında medіne kelimesinden türetilmiştir.
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş.
Faziletli, terbiyeli, kibar.
Terbiyeli, kibar, nazik, şehirli.
Medeniyetin sağladığı imkanlardan yararlanan, medeniyetle ilgili, uygar, mütemeddin (kimse).
Şehre ait, şehir halkından olan, şehirde yaşayan, şehirli (kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ