Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç...

Rende,

Farsça: rende.
Fransızca: rabot,
Almanca: hobel.
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç.

Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıları bulunan, peynir, soğan, havuç vb.ni ufak parçalara ayırmak için kullanılan mutfak aleti.
Bu aletle ufak parçalara ayrılmış şey.
Tahta yüzeylerin pürüzlerini gidermek için marangozların kullandığı araç.
Düz ya da eğmeçli ağaç yüzeylerini düzeltmek ve biçimlendirmek amacı ile kullanılan araç. Ağaçtan ince talaşı kesme etkisi ile çıkarır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ