Sapaklık...

Anomali,
Sapaklık,
Kaide dışılık,
Anormallik sapıklık, aykırılık
Anomalite, 
İngilizce: anomaly, anomalite,
Fransızca: anomalie,
Latince: anomalie,
Düzene aykırı olan, kural dışına çıkan, karışıklık içinde bulunan bir şeyin durumu veya özelliği.
İstisna, kurala uymama, maraz; anormal.
Belli bir ölçüye, belli bir kurala uymama durumu.
Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu; anomali.
Bir davranış ya da edimin genel kurallar, ölçünlerden ya da düzgülerden sapma durumu.
Kaidesizlik
Kanunsuzluk
Genlik
Düzgüsüzlük
Kuraldışılık
Sapıklık
Denksizlik, kaide dışında olma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ