Sancak...

Liva,
Mutasarrıflık,
Sancak,
Tuğ bayrak.
İngilizce: scutcheon, starboard side.
Fransızca: panonceau, 
Almanca: wappenschild,
Çoğunlukla askeri birliklere verilen yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak.   
Belirti olarak kullanılan, özellikle yazı işlemeli ve kenarları saçaklı bayrak. 
Üzerine bir armanın çizili olduğu maden ya da kumaş.

Osmanlı yönetim örgütünde il ile ilçe arasında yer alan yönetim bölgesi.
Osmanlı yönetim teşkilatında ilden küçük, ilçeden büyük olan, bir beyin veya hanedan mensubunun idaresine verilen yönetim birimi; mutasarrıflık, liva.

Sancak sözcüğünün diğer anlamları:
Bayrak.
Geminin sağ yanı.
Gemilerin sağ yanı. 
Saç tokası, firkete.
Salıncak.
Çocuk salıncağı.
Çengelli iğne. 
Arının iğnesi.
Çapa.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ