"Gücü" de denilen ve bez tezgahında ipliği ayarlayan tarak ...

Nire,
Gücü,
Kücü,
Bez tezgahında ipliği ayarlayan tarak.
Bez tezgahında ipliği ayarlayan tezgah tarağı.
Bez tezgahında arış ipliklerini açıp kapayan tarak.
Dokuma tezgahlarında arış ipliklerini açıp kapayan tarak.

Heybe dokumakta kullanılan, üzerine teller çakılmış tahta, basit dokuma aygıtı.
İnce sicim kalınlığında, sağlam, bükülmüş pamuk ipliği.
Halı dokuma aygıtında ipleri geren ve gevşeten, silindir biçiminde, uzun ağaç.
Bez dokuma aygıtında tarağın arkasında bulunarak iplik katlarının açılıp kapanmasını düzenleyen, özel biçimde bükülmüş ipler.
Dokuma aygıtında uzunluğuna giden iplerin iki ucunu birleştiren yuvarlak, tahta çubuklar.
Dokuma tezgahlarında dik inen ipliklerin arasını açıp kapamaya yarayan demirden yapılma uzun dişli tarak
Dokuma tezgahlarında örgü iplerini birbirinden ayıran yuvarlak ağaç.
Dokuma tezgahlarında çözgü ipliklerinin bir kısmını aşağıda tutmaya yarayan tellerden her biri.
Kimi dokuma tezgahlarında diren adı verilen ipliklerin arasından geçirildiği iki yan deynek ile bunları birbirlerine bağlayan ara ipliklerden oluşan düzen. 
Bazı dokuma tezgahlarında ağaç kücü yerine kullanılan keten lifinden yapılma sicim. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ