Görünüşe göre, görünüşte...

Sureta,
Arapça: sureta,
Arapça: suret kelimesinden türetilmiştir.
Zahiren.
Yalandan.
Görünüşte.
Görünüşte, şeklen.
Biçim, görünüş itibariyle.
Görünüşe göre, görünüşte.
Görünüşte, görünüş olarak.
Dış görünüşe göre, görünüşte, zahiren.
Sanki öyleymiş gibi, görünüşe göre, görünüşte.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ