Görme...

Rüyet,
Görme,
Arapça: rujat, ruyet.
İngilizce: vision
Fransıza: vision
Görme, bakış, görüş.
Görüş, fikir, düşünce.
Bakma, araştırma.
Yönetme, nezaret etme, çevirme, idare etme.
Denizcilikte görüş mesafesi için kullanılan bir terim.
Bir şeyin görünmemesi.
Bakma, görme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ