Gizli...

Nihan,
Mahfi,
Mahrem,
Mestur,
Muzlim,
Hafi,
Kapalı,
Zımni,
Gizli,
Edimsel karşıtı.
Saklı olarak, saklayarak, gizli.
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan; mahfi.
Kapalı olarak yapılan veya söylenen, dolayısıyla anlatılan; zımni.
Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan; hafi, mahrem, mestur, mesture, nihan.
Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen; muzlim.
Kurum içi veya kurumlar arası resmi yazıların gizlilik derecesini bildiren terim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ