Evlilik korkusu ...

Gamofobi,
Gametofobi,
Evlilik korkusu.
Evlilik fobisi, 
Bağlılık korkusu.
Yunanca: evlilik anlamındaki gamos ve korku anlamına gelen phobos sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir.
Gamofobisi olan kişiler evliliği düşündükleri veya evlilik sürecine girdiklerinde aşırı endişeli ve kaygılı hissederler. 
Evlenme (evlilik) korkusu; evli olma düşüncesinden aşırı rahatsız olma durumu.
Gametofobi, bireyin evli olma halinden korkması durumu olup, sık rastlanan fobilerden biridir. Evlilik, yasal yollarla bireyleri birbirine bağlayan, çeşitli akitleri olan, birçok açıdan kişinin hayatını yeniden düzenlemesine sebep olan bir durumdur.
İlişki, bağlı olma ya da evlenme gibi yakınlaşmalara karşı oluşmuş bir fobidir. 

Gamefobi, bireyin evli olma halinden korkması durumudur. Bu fobi uzun ilişkiler kurmakta zorluk yaşanması gibi farklı durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ