Eski dilde, birinin adına sunma, armağan etme...

İthaf,
Arapça: ithaf,
İthaf sözcüğü, arapça, armağan anlamındaki tuhfe kelimesinden türetilmiştir.
Birinin adına sunma, armağan etme.
Hediye verme, takdim etme.
Hediye etmek.
Armağan vermek.
Adına sunma, armağan etme.
Birinin adına sunma, armağan etme.
Sunma, armağan etme
Hediye etmek. 
Armağan vermek
Birisinin namına eser yazmak, yapmak.
İthaf etmek.

İthafen:
Arapça: ithafen
İngilizce: dedicate
İthaf yoluyla.
İthaf etmek amacıyla.
Adına sunmak, armağan etmek.
Bir eseri, başına adını yazarak birine veya çok değer verilen bir varlığa sunma.
Birisinin namına eser yazmak.
Yazılan kitapta birinin adını anma.
Eser sahibinin eserini birine veya bir kuruluşa manen hediye etmesi.
Bir kitabın veya eserin bir kimseye sunulduğunu belirten yazı, ithafname.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ