Doğrusu, doğrusunu isterseniz...

Zaten,
Arapça: zaten.
Zati,
Aslında, 
Esasen,
Doğrusu.
Asıl olarak.
Doğrusu, doğrusunu isterseniz.
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen.
Yaratılıştan, tabiatı itibariyle.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ