Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü düzlük...

Ova,
Yazı,
Mela,
Düzlük,
Fransızca: plaine, 
İngilizce: plain,
Almanca: ebene.
Düz ve geniş alan, yazı.
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı, düz, düzlük.
Düz ya da azıcık eğimli, kalın taşınmış toprak ve lığlarla örtülü, akarsularla parçalanmamış, daha yüksek yer biçimleriyle çevrelenmiş ana yer biçimlerinden biri.
Eğimi az düzlük.

Ova sözcüğünün başka anlamı:
Yuva (göz).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ