Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili...

Total,
Fransızca: total
Bütünsel.
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili.
Toplam.
Tam tüm,
Tamamı, hepsi, toplam olarak, ceman.
Ceman yekun, 
Yekun.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ