Boş, temelsiz, asılsız söz ...

Safsata,
Arapça: safsata,
İngilize: nonsense.
Boş söz.
Yalan yanlış, uydurma.
Hezeyan, yalan, uydurma. 
Boş, temelsiz, asılsız söz.
Bilgicilik, sofizm, safsatacılık.

Zahirde doğru, hakikatte yanlış ve yalan olan kıyas.
Uydurma, aldatıcı mantık oyunu.
Yalan, uydurma, görünüşte doğru gerçekte yalan ve yanlış olan kıyas.
Doğru olmadığı halde doğru gibi gösterilen düşünce veya söz.
Görünüşte doğru gibi göründüğü halde gerçekte yanlış olan kıyas.
Bir tasımda ileri sürülen ve yanlışlığı gizlenip doğru olduğu benimsetilmeye çalışılan kanıt. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ