Bireşim...

Sentez,
Bireşim,
Terkip,
Almanca: synthese
İngilizce: synthesis,
Fransızca: synthese,
Yunanca: synthesis.
Japonca: gosei.
Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, sentez.
Parçaların ya da öğelerin bir bütün olarak birleştirilmesi.
İstenen bir kimyasal özdeğe, daha olağan ayıraçlardan başlayarak birkaç kimyasal adım sonunda erişme işlemi.
Bir bileşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki bileşiklerden elde etmeye yarayan tepkime ya da tepkimeler dizisi.
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.
Verilerin bir bütünlük ortaya çıkaracak biçimde birleşmesi.
Ayrı ayrı düşünce ve duyum öğelerinin birleşip bir bütün oluşturması.
Türlü bulgu ve görüşlerin, genel bir düşünceye varmak amacıyla, karşılaştırılıp değerlendirilmesinden sonra birleştirilmesi işlemi. 
Sözcük bölüklerinin bir araya getirilerek okunması.
Tümdengelim yöntemi.

Yalın özdekleri bir araya getirerek bileşik özdekler oluşturma işlemi. 
Bir çokluğu birlik içinde toplama, birleştirme.
Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, terkip, sentez.
Faiz sebeb; enflasyon sonuç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ