Bir ticaret senedinin alacaklı tarafından arkasına gereken yazının yazılıp imza edilerek üçüncü bir kişiye devredilmesi...

Ciro,
İş hacmi.
İtalyanca: giro,
İngilizce: endorsement, indorsement, endossement,
Fransızca: endossement
Bir ticaret senedinin alacaklı tarafından arkasına gereken yazının yazılıp imza edilerek üçüncü bir kişiye devredilmesi.
Ticari kuruluşlarda bir yıl içinde yapılan işlemlerin toplam değeri; iş hacmi.
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi.
Bir ortaklığın bir yıl boyunca alış ve satış tutarlarının genel toplamı.
Yükleme, havale etme, buyurma.
Bono, çek, poliçe gibi kambiyo senetlerinin hak sahibi tarafından başkasına devredilmesi için sözkonusu senetlerin arkasının imzalanması işlemi.
Bir ticari senedi gerekeni yaparak başkasına devretmek.
Bir işi veya bir şeyi üzerinden atıp başkasına devretmek.

Emre yazılı bir ticari senedin veya çekin alacaklı tarafından arkasına yazılıp imza edilmesi suretiyle başka birine devredilmesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ