Beste yapma...

Besteleme,
Bestelemek,
İngilizce: 
composing, compose,
Fransızca: composition.
Beste yapmak,
Bestelemek işi.
Beste yapma.
Bestelemek eylemi. 
Bir güfteyi bir makam ve usule bağlı olarak musiki eseri haline koymak, beste yapmak.
Ahenkli duruma getirmek.

Bestelemek sözcüğünün diğer alaları:
Lekelemek, beneklemek (Niğde yöresinde halk dilinde).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ