Bankada hesabı olanlara gönderilen, ödeme ya da çekme bildirir mektup...

Avi,
Hesap sahiplerine bankaca gönderilen mektup.
Bankada hesabı olanlara gönderilen, ödeme ya da çekme bildirir mektup.
Yatırımı ya da saycaları bulunanları, yapılan tüm ödemeler ve bunlar sayışımına alınan paralar için Bankalarca kendilerine gönderilen ödeme ve alma bildirgesi.
Ödeme ve alma bildirgesi.

Avi sözüğünün yörelerimizde halk dilindeki başka anlamları:
Uluyan. 
Hırlayan.
Açık mavi,
Ayı.
Artvin civarında yaşayan insanların ayı deme biçimleri, yavrusuna da avi palağı denilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ