Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu...

Şale,
Fransızca: Chalet,
Dağ evi,
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu.
Alçak çatılı, geniş saçaklı dağ evi.
İsviçre’ye özgü, ağaç kütüklerinden yapılan dağ evi.
Villa tipi küçük ev.
Kır köşkü.

Şale:
Bir tür lam boyama kabı.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ