Toplumcu hareketin ancak işçilerin önderliğinde yürütülebileceğini savunan öğreti ...

Uvriyerizm,
İşçicilik,
Uvriyerizm sözcüğü Fransızca “ouvrie” yani “işçi” sözcüğünden gelmektedir. 
Toplumcu hareketin ancak işçilerin önderliğinde yürütülebileceğini savunan öğreti.
İşçileri yücelten, onların attıkları her adımın doğru olduğunu kabullenen ve savunan tavır. Onları uygun biçimde eleştirmeyen, onları ortak siyasi hedefe yöneltmeye çalışmayan anlayış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ