Sürülmemiş tarla ...

Bakir,
Sürülmemiş tarla.
İşlenmemiş (toprak).
El değmemiş, kullanılmamış, ayak basmamış (orman vb.).

Bakir sözcüğünün başka anlamları:
Arapça: bakir
Bakir, dokunulmamış olmak anlamındaki bekaret kelimesinden türetiliştir.
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek).
Cinsel ilişkide bulunmamış (insan için).
Erden,
Bakire,
El değmemiş, dokunulmamış, temiz kalmış, bozulmamış.
Kızlığı bozulmamış, kız, kız oğlan kız.
Bakire olarak, bakire bir biçimde.
Eskimemiş, yıpranmamış, yeni.
El değmemiş, dokunulmamış, temiz, saf, pak
Yensiz gömlek.
Karnı yavrusundan dolayı yarılan deve.
Sığır sürüsü
Taze. 
Erken.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ