Kalp kası...

Miyokart,
Fransızca: myocarde.
İngilizce: myocardium.
Kalp adalesi.
Kalp kası.
Yürek kası,
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edebilen kas örgüsü.
Kalbin endokart (yürek içi katmanı) ile epikart (yürek dışı katmanı) arasında yer alan kas tabakası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ