İşaret...

İm,
Sinyal,
Simge,
İşaret.
İngilizce: signal, sign, mark,
Fransızca: signal, signe, marque.
Almanca: signal, zeichen.
İşaret, nişan, parola.
Halkın düşün, duyu, istek ve olayları anlatmak amacıyla kullandığı, çivi, tahta, kemik, taş, demir, boya, kalem, damga, ateş, bıçak ve daha birçok araçlar yardımıyla yaptığı simgesel nesnelerin tümü.
Bir şeyi belli etmek ya da başkalarından ayırmak için kullanılan biçim, çizgi ya da resim.
Bir sayının olumlu ya da olumsuz olduğunu gösteren cebirsel simge.

İm sözcüğünün yörelerimizde halk dilinde başka anlamları:
İç donu, don.
İlaç.
Fiziksel bir olaya bağlı olan ve veri taşıyan, zamana bağımlı bir değer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ