İçinde su biriken çukur yer, doğal kuyu...

Obruk,

Opruk, 
Orbuk, 
Kızılorbuk.
Düden,
Dolin,
Polye,
Uvala,
Volkanik kuyu.

İngilizce: karst pit, swallow,
Fransızca: aven, abime,
Almanca: naturschacht, erdlach, karstschlot.
Rusça: ovrag.
İçinde su biriken çukur yer, doğal kuyu.
Su biriken oyuk yer, doğal kuyu.
Yer altı suyunun karbondioksit ile birleşimi sonucu oluşan karbonik asit nedeniyle toprağın çökmesi sonucu oluşan derin çukur.
Anadolu’ da yerel ağızlarda yer üstü sularının içinde kayboldukları doğal oyuklara da orbuk adı verilir.

Yüksek dağlarda yazın bile karı erimeyen mağara.
Yazın bile karı erimeyen yüksek dağlardaki mağaralar (peynir, yağ tulukları konulur).
İçinde su biriken çukur yer, doğal kuyu.
Ovalarda akarsuların içine akıp kayboldukları delikler,
Toprağın çökmesi nedeniyle oluşan delik.
Doğal yeraltı deposu.
Mağara, in.

Çukurları olan, engebelik.
Çukur, oyuk.
Girdab,
İçbükey.
Çok yemek yiyen, çok iştahlı (kimse).
Doymak bilmeyen.
İnsan topluluğu.
Çöken, kayan toprak, kayşa.
Dağlar ve tepeler arasındaki derin ve büyük çukurlar.
Çok çamurlu yer, bataklık.

Obruk, 
Düden:
Kireç taşının yaygın olduğu bölgelerde kirecin erimesi sonucu oluşan doğal kuyu.
Kireçtaşları içinde, bacaya benzeyen, 30 m. ya da daha çok derinlikte, genel olarak altında bir yeraltı ini bulunan kuyu.
Karstik yörelerde görülen yanları dik, uçurum niteliği taşıyan, ağzı dar ya da geniş, derin doğal kuyu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ