Hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen kimse...

Fail,
Arapça: fail.
Eski dilde, fail,
Arapça, fail sözcüğü, yapmak, işlemek anlamındaki fal sözcüğünden türetilmiştir.
Eden, yapan, işleyen
Hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen kimse.
Hukuksal sonuç doğuran eylemi gerçekleştiren kişi.

Yapan, işleyen kimse.
Bir fiilin ifade ettiği işi yapan veya bildirdiği durumu yüklenen kimse veya şey, özne.
Eskiden, Dilbilgisinde özne demektir.

Faaliyet.
Fail olma, bir fiil ve amelde bulunma durumu.
Etkili olma, tesir etme hali.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ