Birbirine paralel tutulmuş iki ağaç kütükten yapılan tekne...

Katamaran,
Fransızca: catamaran,
İngilizce: catamaran,
Birbirine paralel tutulmuş iki ağaç kütükten yapılan tekne.
Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi tekneciliğinde kullanılan deniz taşıtı.
Birbirine paralel tutulmuş iki ağaç kütükten yapılan sal.
Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan yelkenli ya da motorlu deniz taşıtı.

İki kalastan yapılmış ilkel sal.
İki gövdeli (birbirine paralel tutturulmuş iki kütükten oluşan) deniz taşıt aracına verilen ad.
Kızak tipinde yapılmış deniz aracı.
Çift gövdeli deniz teknesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ