Yürürlükte olan anayasa ile ilgili...

Anayasal,
İngilizce: Constitutional
Fransızca: Constitutionnel
Yürürlükte olan anayasa ile ilgili.
Yürürlükte olan anayasaya uygun (işlem, hüküm vb.).
Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir.
Cumhuriyet tarihimizde 1921, 1924, 1961 ve 1982 olmak üzere toplam dört anayasa uygulandı. 
1-1921 Anayasası: Teşkilat-ı Esasiye Kanunu: 20 Ocak 1921 (Anayasa değildir)
2-1924 Anayasası: 20 nisan 1924
3-1961 Anayasası: 27 mayıs 1961
4-1982 Anayasası: 18 Ekim 1982 ; Halen yürürlükte olan T.C. devletinin anayasasıdır. 


Dünyanın en eski ve halen yürürlükte olan Anayasa; 1787 Amerika Birleşik Devletleri Anayasası' nın ilanıyla birçok sosyal ve siyasal hak Anayasal güvence altına alınmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ