Okluk...

Sadak,
Okdanlık,
Ok kılıfı,
Okluk,
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı; okdanlık, sadak.

Ok yapılmaya uygun.
Bir çeşit saz, kamış.
Ucuna kement takılan, sığır vb. hayvanları tutmaya yarayan uzunca değnek.
Kağnı oku yapmaya yarayan uzun ağaç.
Ok yapmak için kullanılan düzgün ağaç.
Bir çeşit saz, kamış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ