İş, olay...

Fos,
Argo; Fos,
Fransızca: fausser.
Sonu boş olan (iş, olay).
Boş,
Fasarya,
Pofyoz,
Tın tın.
Yararsız, değersiz,
Çürük, temelsiz, boş, kof.

Fos sözcüğünün başka anlamları:
Çelik çomak oynarken, çeliğe eldeki çomağın çarpmaması, boşa gitmesi.
Hiç eziyet, sıkıntı çekmemiş, zorlukla karşılaşmamış (kimse).
Arka sis lambası (Otomotiv).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ