Hayvan topluluğu...

Alay,
Sürü,
Fauna,
İngilizce: fauna.
Fransızca: faune.
Almanca: Fauna.Eski dilde, Osmanlı döneminde fauna.
Hayvan topluluğu.
Bir bölgede yaşayan çeşitli türde hayvanların tümü.
Sürü; insanların bakımı altında yaşayan küçükbaş veya büyükbaş hayvan grubu.
Doğada birlikte yaşayan yabani hayvan topluluğu veya birlikte göç eden kuş, balık vb. hayvanların oluşturduğu topluluk anlamlarında kullanılır.
Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.

Gelini almaya giden topluluk.
Debdebe ve gösterişle yapılan tören, geçit resmi.
Cemaat, topluluk, güruh, kalabalık, fevç.
Dört taburdan oluşan askeri birlik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ